Kruszywa to potrzebny budulec

Posted by & filed under .

Kruszywa to mineralny surowiec wykorzystywany do budowy dróg. Ta materia nazwę swą zawdzięcza procesowi w którym powstaje. Skały pękają w wyniku naturalnej erozji. Wiatr deszcz oraz zwierzęta to naturalne czynniki które powodują powstanie odłamków skalnych. Z powodu umiejętności ich wykorzystania i spożytkowania człowiek opanował sztukę mechanicznego rozdrabniania większych mas skalnych po to by zdobyć więcej tego materiału. Do tego celu używane są materiały pirotechniczne oraz specjalne kombajny, które metodą odkrywkową potrafią pozyskiwać urobek skalny. Cywilizacja ludzka nauczyła się także uszlachetniać pozyskiwany surowiec poprzez przesiewanie lub wypłukiwanie mniejszych niekiedy piaskowatych elementów.

Dzięki temu produkt końcowy jest jednolitą materią, poprzez zbliżoną wielkość poszczególnych ziaren nasypu. Dobre właściwości  pod względem wielkości uziarnienia determinują dobre własności produkty końcowego, spece od materiałoznawstwa wiedzą jakie rodzaje kamieni powinny być dodane do zaprawy murarskiej , pod katem jej użycia i późniejszego wykorzystywania. Kruszywa dzielimy na żwirowe i łamane. To podział który przeprowadzić można na drodze wyglądu zewnętrznego tej materii. Te pierwsze mają wygląd opływowy, zaokrąglony bez widocznych śladów erozji, natomiast te drugie charakteryzują się nieuporządkowanymi kształtami i widocznymi przekłamaniami i rysami w często ostrej formie. Inną ciekawą klasyfikacją może być wyszczególnienie kruszyw mineralnych, pozyskiwanych metodą technicznego pozyskiwania i obróbki oraz te pochodzące z recyklingu. O ile pierwszy wydaje się oczywisty drugi sposób jest o tyle ciekawy i interesujący, że jego przeprowadzenie powoduje możliwość pozbycia nie niepotrzebnego gruzu. Dzięki temu zachodzi jak najbardziej prawidłowe i ekologicznie gospodarowanie odpadami budowlanymi. Innym rodzajem istotnej klasyfikacji jest wspomniana wcześniej wielkość poszczególnych elementów czyli ziaren. Nie można jednak określić, które są cenniejsze i bardziej przydatne. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb.

Jeszcze do niedawna w naszym kraju prowadzone były bardzo intensywnie inwestycje budowy dróg i autostrad, na masową skalę na te place budów kierowane były ciężarówki pełne materiału potrzebnego do powstania spektakularnego efektu końcowego. Jednak to wszystko nie stało by się gdyby nie kruszywa, asfalt, zaprawy budowlane i konstrukcje stalowe.